Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:3 BW | BW5 Artikel 3

Art. 5:3 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 1:  Eigendom in het algemeen Artikel 3 Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.


Art. 5:23 BW | BW5 Artikel 23

Art. 5:23 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 3:  Eigendom van onroerende zaken Artikel 23 1 Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren. 2 De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden … Lees Verder >>


Art. 5:103 BW | BW5 Artikel 103

Art. 5:103 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 8:  Opstal Artikel 103 Bij gebreke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging heeft de opstaller ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn.


Art. 5:11 BW | BW5 Artikel 11

Art. 5:11 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 2:  Eigendom van roerende zaken Artikel 11 Indien een vinder die op grond van artikel 6 lid 1 eigenaar is geworden van een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak, zich niet binnen één maand na zijn verkrijging bij de gemeente heeft aangemeld om de zaak in ontvangst te nemen, is de burgemeester bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.


Art. 5:67 BW | BW5 Artikel 67

Art. 5:67 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 5:  Mandeligheid Artikel 67 1 Iedere mede-eigenaar mag tegen de mandelige scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij aan de muur en aan de door de muur bevoegdelijk daarmee verbonden werken geen nadeel toebrengt. 2 Behalve in noodgevallen kan een mede-eigenaar vorderen dat, vóór de andere mede-eigenaar begint met aanbrengen van het werk, deskundigen zullen vaststellen op welke wijze dit kan geschieden zonder nadeel voor de muur of voor bevoegd … Lees Verder >>