Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:512 BW | BW8 Artikel 512

Art. 8:512 BWArt. 8:512 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer

Titel 5:  Exploitatie

Artikel 512

De vervoerder is niet gehouden, doch wel gerechtigd zich te overtuigen van de aard of gesteldheid van de bagage, indien hij vermoedt dat hij, de aard of gesteldheid van door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. De vervoerder is gehouden dit onderzoek te doen geschieden in tegenwoordigheid van de reiziger of, zo dit niet mogelijk is, in tegenwoordigheid van twee personen van wier hulp hij overigens bij de uitvoering van zijn verbintenis geen gebruik maakt.

Comments are closed.