Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:485 BW | BW8 Artikel 485

Art. 8:485 BWArt. 8:485 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer

Titel 5:  Exploitatie

Artikel 485

Voor zaken die door een opvarende voor eigen rekening in strijd met enig wettelijk verbod worden vervoerd is de hoogste vracht verschuldigd die ten tijde van de inlading voor soortgelijke zaken kon worden bedongen. Deze vracht is verschuldigd ook wanneer de zaken niet of in waardeloze toestand ter bestemming worden afgeleverd en de ontvanger is met de verscheper hoofdelijk voor deze vracht verbonden.

Comments are closed.