Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:951 BW | BW7 Artikel 951

Art. 7:951 BWArt. 7:951 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

Titel 17:  Verzekering

Artikel 951

De verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.

Comments are closed.