Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:434 BW | BW7 Artikel 434

Art. 7:434 BWArt. 7:434 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

Titel 7:  Opdracht

Artikel 434

De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, bedoeld in artikel 433, moet worden verstrekt.

Comments are closed.