Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:292 BW | BW7 Artikel 292

Art. 7:292 BWArt. 7:292 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

Titel 4:  Huur

Artikel 292

1 De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur.

2 De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar.

Comments are closed.