Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:8 BW | BW6 Artikel 8

Art. 6:8 BWArt. 6:8 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen

Artikel 8

Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Comments are closed.