Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:201 BW | BW6 Artikel 201

Art. 6:201 BWArt. 6:201 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 4:  Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst

Artikel 201

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.

Comments are closed.