Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:193 BW | BW6 Artikel 193

Art. 6:193 BWArt. 6:193 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 3:  Onrechtmatige daad

Artikel 193

Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

Comments are closed.