Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:107 BW | BW6 Artikel 107

Art. 6:107 BWArt. 6:107 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen

Artikel 107

1 Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.

2 Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

Comments are closed.