Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:67 BW | BW5 Artikel 67

Art. 5:67 BWArt. 5:67 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten

Titel 5:  Mandeligheid

Artikel 67

1 Iedere mede-eigenaar mag tegen de mandelige scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij aan de muur en aan de door de muur bevoegdelijk daarmee verbonden werken geen nadeel toebrengt.

2 Behalve in noodgevallen kan een mede-eigenaar vorderen dat, vóór de andere mede-eigenaar begint met aanbrengen van het werk, deskundigen zullen vaststellen op welke wijze dit kan geschieden zonder nadeel voor de muur of voor bevoegd aangebrachte werken van de eerst vermelde eigenaar.

Comments are closed.