Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:23 BW | BW5 Artikel 23

Art. 5:23 BWArt. 5:23 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten

Titel 3:  Eigendom van onroerende zaken

Artikel 23

1 Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren.

2 De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden vergoed. Voor deze vordering heeft laatstgenoemde een retentierecht op het voorwerp of het dier.

Comments are closed.