Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:11 BW | BW5 Artikel 11

Art. 5:11 BWArt. 5:11 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten

Titel 2:  Eigendom van roerende zaken

Artikel 11

Indien een vinder die op grond van artikel 6 lid 1 eigenaar is geworden van een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak, zich niet binnen één maand na zijn verkrijging bij de gemeente heeft aangemeld om de zaak in ontvangst te nemen, is de burgemeester bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.

Comments are closed.