Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:103 BW | BW5 Artikel 103

Art. 5:103 BWArt. 5:103 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten

Titel 8:  Opstal

Artikel 103

Bij gebreke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging heeft de opstaller ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn.

Comments are closed.