Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 3:223 BW | BW3 Artikel 223

Art. 3:223 BWArt. 3:223 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen

Titel 8:  Vruchtgebruik

Artikel 223

Een vruchtgebruiker kan zijn recht overdragen of bezwaren zonder dat daardoor de duur van het recht gewijzigd wordt. Naast de verkrijger is de oorspronkelijke vruchtgebruiker hoofdelijk voor alle uit het vruchtgebruik voortspruitende verplichtingen jegens de hoofdgerechtigde aansprakelijk. Is aan de oorspronkelijke vruchtgebruiker bij de vestiging van het vruchtgebruik een grotere bevoegdheid tot vervreemding, verbruik of vertering gegeven dan de wet aan de vruchtgebruiker toekent, dan komt die ruimere bevoegdheid niet aan de latere verkrijgers van het vruchtgebruik toe.

Comments are closed.