Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:367 BW | BW2 Artikel 367

Art. 2:367 BWArt. 2:367 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen

Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag

Artikel 367

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

a aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;

b andere deelnemingen;

c vorderingen op groepsmaatschappijen;

d vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;

e overige effecten;

f overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Comments are closed.