Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:206 BW | BW2 Artikel 206

Art. 2:206 BWArt. 2:206 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen

Titel 5:  Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Artikel 206

1 De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de oprichting aandelen uitgeven, voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

2 Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Comments are closed.