Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:162 BW | BW2 Artikel 162

Art. 2:162 BWArt. 2:162 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen

Titel 4:  Naamloze vennootschappen

Artikel 162

De raad van commissarissen benoemt de bestuurders der vennootschap; deze bevoegdheid kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een bestuurder der vennootschap; hij ontslaat een bestuurder niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Het elfde lid van artikel 158 van dit Boek is van overeenkomstige toepassing.

Comments are closed.