Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:12 BW | BW2 Artikel 12

Art. 2:12 BWArt. 2:12 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen

Titel 1:  Algemene bepalingen

Artikel 12

Het stemrecht over besluiten waarbij de rechtspersoon aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, aandeelhouder of lid van een orgaan, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, kan door de statuten aan die personen en aan hun echtgenoot, geregistreerde partner, en bloedverwanten in de rechte lijn worden ontzegd.

Comments are closed.